Menu

SELECT LANGUAGE

Turkish Book Civilization

PUBLICATIONS

Türk kitap tarihi, kültürü ve sanatı hakkında alanında uzman araştırmacılara ait yazılardan ve sanatçılarla yapılan söyleşilerden oluşan Türk Kitap Medeniyeti alanında ezber bozan bir kitaptır.

Türklerin yüzyıllar boyunca kitapla olan macerasının anlatıldığı Türk Kitap Medeniyeti, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda büyük ilgi görmüştür.

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan ve Türklerin kitapla olan macerasına ışık tutan eser, ilk olarak Türkiye'nin onur konuğu olduğu 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda meraklıların ilgisine sunulmuş ve fuarın ilgi çeken kitaplarından biri olmuştur.

Türkler ve Çinliler Miladi VIII. yüzyılda baskı tekniği kullanarak kitap çoğaltmışlardır. Çinliler Çincenin karakteri gereği sayfaları yekpare kalıp olarak dökmüşler, buna karşılık Türkler döktükleri harflerle raylar üzerinde bir tür dizgi tekniği kullanarak kitap basmışlardır. Bugün bağımsız bir sanat olan minyatür, bu baskı tekniğini uygulayan Uygur Türklerinin kitap süsleme sanatıydı. Aynı şekilde yine Orta Asya kökenli olan ebru sanatı da aslında kitap ciltlerinde kullanmak üzere yapılıyordu. Osmanlılarda uzun süre matbaa kullanılmamasının nedeni, hattatların maddi sıkıntıya düşmesini engellemekti. Nitekim İtalya ve Avusturya'da Arap harfli matbaalar vardı, bu matbaalarda basılan ders kitapları gümrük vergisi de kaldırılarak ülkeye sokulmuş, ancak Beyazıt'ta dolaşan medrese öğrencileri yine de yazma eserleri tercih etmiştir. İbrahim Müteferrika'nın etnik kökeni üzerinde hep spekülasyon yapılır, oysa Müteferrika'nın maddi destekçisi ve yardımcısı, 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Said Efendi'dir.

Türkler kesinlikle kitaba çok ilgili bir millettir. Kitap çevresinde ciltçilik, tezhip, hat, minyatür gibi pek çok sanat dalı geliştirdikleri gibi, Ali Emiri Efendi Kütüphanesi gibi dünyada eşine az rastlanır kişisel kütüphaneler, kitap koleksiyonları da yine bu milletin fertleri tarafından meydana getirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında, rahatlıkla bir Türk kitap medeniyetinden söz edebiliriz. "Saray Cildi" adlı bir cilt türü, yalnızca Türk hanedanına özgüdür. Tüm padişahlar aynı zamanda seçkin birer kütüphane sahibidir ve aralarında önemli bir bölümü edebiyat ile uğraşmıştır. II. Abdülhamit'in çevirmenleri padişaha yabancı gazetelerde çıkan günlük yazıların yanında, yayımlanan yabancı romanları da çeviriyorlardı. II. Abdülhamit bu romanların çevirilerini gazete haberleri kadar heyecanla okuyordu.

2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nın konuk ülkesi Türkiye olarak seçilmiştir. Bu bağlamda Türk Kitap Medeniyeti başlığı altında, belirlenen konu başlıklarının araştırmacıların kaleminden çıkan yazılarla inceleneceği ve Berlin Müzesi'ndeki Uygur kitaplarından Yıldız Sarayı ya da Topkapı Sarayı'ndaki koleksiyonların ve özel kütüphanelerdeki nadir parçaların yer aldığı görsel malzemenin bulunduğu bir kitabın önümüzdeki dönemde yayına hazırlanması bir zorunluluk olarak görülmektedir.   

  • Proje Yönetimi
  • İçerik Yönetimi
  • Malzeme (Görsel) Yönetimi
  • Editörlük Hizmetleri)
  • Kapak Tasarımı
  • Mizanpaj

KÜNYE

Proje Yönetimi:
KÜLT

Editör:
Alper ÇEKER

Grafik Tasarım:
Tuğrul PEKER