Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler

Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı: Kutsal Emanetler

Topkapı Sarayı Müzesi'nin Kutsal Emanetler Bölümü, 400 yıl boyunca Osmanlı padişahları tarafından toplanan dünyanın en büyük kutsal eşya koleksiyonlarından birini barındırmaktadır. Topkapı Müzesi'nin önemli bölümlerinden biri olan, manevi açıdan da  büyük bir değer taşıyan Kutsal Emanetler Seksiyonu, KÜLT tarafından çağdaş müzecilik normlarına uygun olarak revize edilmiştir.

Sergideki yolculuk, teknolojik imkanlarla vücut bulan ve Kuran okunmasına ayrılan odada son bulurken, tarihten mekâna, mekândan insana, insandan kutsal emanetlere ve sembolik olandan somuta geçiş, yaratmak istediği dönüştürücü etkiyi ziyaretçiler üzerinde bırakmayı başarmıştır.

Türkiye'nin dini bayramlarda ve Ramazan aylarında en çok ziyaretçi çeken Mukaddes Emanetler'de ziyaretçi trafiği m2/sn hesaplamaları titizlikle yapılmış, mekanın tarihsel zorlamaları içerisinde çözülmüştür.

Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Kutsal Emanetler Bölümü'nde yaratılan alanda hem kutsiyete büyük bir ihtiram gösterilmiş,hem de tarihin ve estetiğin kıymetinin bilindiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Burada ışığın, sesin ve alanın kullanımında dünyevi olandan kutsal olana doğru bir geçişe vurgu yapılmıştır.

Altı bölüme ayrılan serginin girişinde,Osmanlı İmparatorluğu'na ait elyazması eserlerin, haritaların geniş versiyonları ile sergide teşhir edilen eserlerin nasıl elde edildiğine dair kısa bilgiler bir plazma ekran aracılığıyla katılımcılara aktarılır. Sergi ziyaretçinin kilitli bir yoldan sembolik bir giriş ile Kâbe'ye yönelmesiyle başlar. Böylece sergi, Kâbe'yi Hz. İbrahim üzerinden bir bağlama oturtarak semavi dinlere bağlı tüm ziyaretçilerine seslenir. İlk oda, ana salonun sağında yer alan Destimal Odası'dır. Burası Kâbe'nin, Sürre Alayı'nın ziyareti sonrası değiştirilen örtüsünün kesilerek insanlara dağıtıldığı yerdir. Daha sonra ise insan eliyle yapılmış ve günümüze ulaşamamış kutsal mekânların yine bir metin ile bağlama oturtulduğu, temsili olarak görsellerinin sergilendiği bölüme geçilir. Bu bölümü takiben Kâbe'nin slayt gösterisi ve metinlerle anlatıldığı alana varan ziyaretçiler, buradan da Hz. Muhammed'e ithaf edilen bölüme gelir. Öncelikle Hz. Peygamber'in ashabının kılıçlarıdaha sonra da onun ve halifelerinin eşyaları ziyaretçiyle buluşur. Sergideki yolculuk yine teknolojiden yararlanılarak Kuran okunmasına ayrılan odada son bulurken, tarihten mekâna, mekândan insana, insandan kutsal emanetlere ve sembolik olandan somuta geçiş, yaratmak istediği dönüştürücü etkiyi ziyaretçiler üzerinde bırakmayı başarmıştır. 

MÜZE-SERGİ
  • Konsept Analizi
  • Görsel Tasarım
  • Konsept Tasarımı
  • Tanıtım Materyallerini Tasarımı

KÜNYE

Proje Müellifi:
Hasan Fırat Diker

Fotoğraf:
Bilal EROĞLU

Grafik Tasarım:
Eray KULA