Menu

SELECT LANGUAGE

About Us

80 sonrasının küresel paradigmaları, hayatın her alanında köklü değişimlerin gerçekleşmesine neden oldu. Bu değişimlere paralel olarak tüm dünya, bütünleşik bir tüketim toplumuna dönüşme yolunda ilerlerken tasarımın, kendini bir iletişim olanağı olarak sanatın ve kültürel çalışmaların yanı başında konumlandırması gerekliliği açık.

Kült tasarım olgusunu, kültürel yaşam düzenlemelerine biçim yaratım süreci olarak görür. Yaratımlarında, yaşamın ve toplumsallığın çağdaş formlarını kullanır, genelde kültürel ve özelde de kendine özgü diyalog formlarını üreten bir duruş sergiler.

Sayısız kültürel oluşum, sosyal kampanya, kitap, dergi, sergi, eğitim aracı, televizyon programı, film ve iletişim projesinin uzmanlığımıza ihtiyacı var. Burada önemli nokta kültürel projenin içeriğine uygun görsel biçimin yaratılabilmesi.

Bu görsel dil ayırt edici, yapılan işin kültürel arenadaki konumunu yansıtabilen, binlerce yıllık görsel birikimi doğru değerlendirip multidisipliner uygulamalarla birleştirerek yeni anlamlar keşfeden ve üreten bir dil olmalıdır.

Kült'ün entelektüel birikimi, bir logo çalışmasından uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesine kadar gerekli tüm çalışmalar için bir çerçeve ve dil oluşturur. Bu anlayış, Kült tarafından hazırlanan bir kitabın ya da kataloğun herhangi bir sayfasından "Arzın Merkezinde Buluşmalar" gibi entelektüel bir etkinliğe katılacak kişilerin seçimine ve tartışma başlıklarının belirlenmesine kadar süreklilik ve bütünlük gösterir.


İçerik, kendini biçimde dışa vurur.