Neler Yapıyoruz

 • Müze - Sergi

  - Konsept Analizi

  - Sergileme Ünitelerinin Tasarımı

  - Akademik Araştırma

  - Görsel İletişim Materyallerinin Tasarımı

  - Görsel & İşitsel İçerik Hazırlama

  - Konsept Tasarımı

  - PR & Basın Tanıtımları

  - Multimedya Uygulamaları

  - Yönlendirme

 • Uluslararası Projeler

  - İçerik Yönetimi

  - Organizasyon Yönetimi

  - Konsept Tasarımı

  - Kurumsal Kimlik

  - Web Tasarımı

  - Mekan ve Sahne Tasarımı

  - PR & Basın Tanıtımları

  - Reklam Filmi

 • Kültür Kurumları

  - Kurumsal Kimlik

  - Sergi & Etkinlikler İçin Konsept Tasarımı

  - Web Tasarımı

 • Yayınlar

  - Proje Yönetimi

  - İçerik Yönetimi (Görsel Yönetimi, Editörlük Hizmetleri)

  - Kapak Tasarımı

  - Mizanpaj