Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi

Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi
Birlikte Yüzyıl Cumhuriyet Sergisi

Siemens Türkiye'den Cumhuriyet Tarihine Tanıklık Eden "Birlikte Yüzyıl" Sergisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar 100 yıllık tarihine tanıklık eden Siemens Türkiye'nin düzenlediği "Birlikte Yüzyıl" Cumhuriyet sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'deki sanayileşme sürecinin Siemens Türkiye'nin farklı alanlardaki katkılarıyla ele alındığı sergi, 7-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Galataport Paket Postanesi'nde ziyarete açıldı.

Siemens Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında geçmişten günümüze ülkemizdeki sanayiden sağlığa, ulaşımdan elektrifikasyona kadar farklı alanlardaki imza işleriyle sanayi ve endüstriyel mirasa sunduğu katkılarını anlatan özel bir sergi düzenledi.

Cumhuriyet'in ilanın ardından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde demir yolları hatları, eğitim alanındaki seferberlik, yeni açılan kurum ve fabrikalar ile sanayi ve endüstriyel gelişim süreçleri ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelleri atılıyor.

"Birlikte Yüzyıl" başlıklı sergi, 100 yıllık Cumhuriyet'in ilanının ardından ülkenin kalkınmasını sanayi kurumları, eğitim ve gerçek insan hikâyeleri üzerinden yansıtıyor. Sergi aynı zamanda kadının çalışma ve sosyal hayata katılımını odağına alarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu alanda verilen büyük çabayı, karşılaşılan zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sergide, Siemens Türkiye'nin arşivinden Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait belge ve objeler de yer alıyor. Sergide, 1872 yılında kullanılan telgraf makinesi, ayaklı radyo, telefon da sergileniyor. Ayrıca dönemin fotoğrafları ile birlikte Atatürk ve İsmet İnönü imzalarıyla dönemin kararnameleri de görülebilir.

İlk kadın mimarlarımızdan Mualla Eyüpoğlu, İlk kadın sosyologlarımızdan Mübeccel Belik Kıray, ilk kadın kimyagerlerimizden Remziye Hisar, ilk kadın inşaat mühendislerimizden Sabiha Fırat'ın yaşam öyküleri, Pelin Batu'nun kaleminden sergideki yerini alıyor.
Siemens Türkiye Cumhuriyet'in ilk yıllarında sadece sanayide değil Cumhuriyet'in ilk hidroelektrik santrali, ilk röntgen cihazı, ilk elektrikli tramvayı, ilk yeraltı demiryolu ve daha onlarca örnekle birçok sektörde ilklere attığı imzalardan örnekler de sergi süresince görülebilir.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın, konsept ve koordinatörlüğünü Dündar Hızal'ın üstendiği sergi, 7-24 Kasım tarihleri arasında Galataport Paket Postanesi'nde ziyaret edilebilir. Sergi aynı zamanda dijital versiyonu ile de kısa bir süre içerisinde çevrimiçi ziyarete açıldı.

BİRLİKTE YÜZYIL


Cumhuriyetin 100 Yıllık Endüstriyel Mirası
Küratör: Prof. Önder Küçükerman
Sergi Konsepti: Dündar Hızal
Editör: Uğur Aktaş
Kadın Portreleri: Pelin Batu
Sergi Kordinatörü: Veysel Saltanoğlu
Arşiv: Abdullah Ezik
Çeviri: Lara Lakay
Grafik Tasarım: Davut Yücel
Ses Tasarımı: Eren Dönmez
Videografi: Barış Murathanoğlu
SIEMENS TÜRKİYE
Özlem Özkaya
Ali Rıza Koral
Begüm Çakır
Sevgi Burcu Demir
UYGULAMA
Mödek
Dekart
KOORDİNASYON
Machine Creative Thinking Office
PROJE TASARIMI
KÜLT Müze Sergi Limited
ARŞİV
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Arşivi
Ender Merter Arşivi
İBB Atatürk Kitaplığı
İstanbul Üniversitesi Katalog ve Arşivi
Library of Congress
Milli Kütüphane
Nadir Eserler Kütüphanesi
NATO Archive
Önder Küçükerman Arşivi
Salt Arşivi
Siemens Şirket Arşivi
TBMM Arşivi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
University of South Carolina Archive.