Menu

DİL SEÇİMİ

İlan-ı Ticaret

YAYINLAR

Osmanlı basını ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yayınlanan reklam ve ilanlardan oluşan İlan-ı Ticaret, Resimli İlanlar Perspektifinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Ticarî Hayatı adlı eserde, ilanlardan yola çıkarak ticari, sosyal ve kültürel hayatımıza ilişkin çözümlemeler yapılmaktadır.

"İlan-ı Ticaret, Resimli İlanlar Perspektifinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Ticarî Hayatı", ülkemizdeki girişimciliğin tarihsel kökenleri ile birlikte sosyal ve kültürel hayattaki değişimleri gözler önüne sermektedir.

Dolayısıyla kitapta yer alan reklam metinleri bize sadece o dönem ürünlerini ve yöntemlerini değil, o günün genel algısına ilişkin çok önemli veriler sunmaktadır. Bu kitap sayesinde ülkemizdeki girişimciliğin tarihsel kökleri ortaya konulurken İstanbul'un yaşadığı kültürel ve sosyal değişimler okuyucu ile buluşmaktadır.

  • Proje Yönetimi
  • İçerik Yönetimi

Künye
Proje:
KÜLT
Hazırlayanlar:
Arif KOLAY
Dündar HIZAL
Burkay DURAK
Murat ARSLAN