Menu

DİL SEÇİMİ

Türk Edebiyatında İstanbul

YAYINLAR

"Türk Edebiyatında İstanbulserisi, Türk Edebiyatı'ndaki İstanbul görünümlerini araştıran  bir proje olarak hayata geçirildi. Yazarların,  İstanbul'u, İstanbul'un sokaklarını, insanlarını ve kentin değişik dönemlerdeki görünümlerini algılayış ve yansıtış tarzlarını araştıran Türk Edebiyatı'nda İstanbul serisi  Ahmed Rasim'in İstanbul'u, Abdullah Şinasi Hisar'ın İstanbul'u, Ahmed Midhad Efendi'nin İstanbul'u, Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u ve Sait Faik'in İstanbul'u olmak üzere 5 kitaptan oluşmaktadır. Seriyi oluturan kitapların tasarımları KÜLT tarafından gerçekleştirilmiştir.

"Türk Edebiyatında İstanbul Serisi", geçmişten günümüze "İstanbul" ile özdeşleşmiş edebiyatçılarımızın bu şehri nasıl anladıklarını ve nasıl anlattıklarını gözler önüne sermiştir.

Şehir ve edebiyat ilişkisinin etraflıca anlatıldığı bu beş eserin editörlüğünü Sait Faik'in İstanbul'unda Yeşim Özdemir, Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbul'unda Mehmet Doğanay, Ahmet Rasim'in İstanbul'unda Çilem Tercüman, Sâmiha Ayverdi'nin İstanbul'unda Zeynep Uymur ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın İstanbul'unda Şafak Güneş Gökduman yaptı.

  • Proje Yönetimi
  • İçerik Yönetimi:
  • Malzeme (Görsel) Yönetimi,
  • Editörlük Hizmetleri
  • Kapak Tasarımı
  • Mizanpaj

KÜNYE
Proje:
KÜLT
Proje Yönetimi:
Dündar HIZAL
Tasarım:
Tuğrul PEKER