Menu

DİL SEÇİMİ

Yeni Türkiye

KÜLTÜR KURUMLARI

"Yeni Türkiye", eski Türkiye'nin yüklerinden kurtulmuş, iç politikada demokratik rejimi en güçlü şekilde yerleştirmiş, dış politikada ise bölgesinin lider ülkesi olan bir Türkiye ülküsünün adıdır. "Yeni Türkiye", halkın gerçek anlamda yönetime katıldığı, toplumsal barış ve refahın sağlandığı demokratik standartları tam bir Türkiye'dir. Hem bölgesel, hem de küresel politikaların en etkili karar vericilerinden biri olan "yeni Türkiye", geri döndürülemez bir ekonomi-politik büyüklüğe ulaşmıştır. Kudretli ve adil vizyonuyla "yeni Türkiye", hem kendi toplumuna, hem bölgesine, hem de dünya barışına en büyük katkıları yapabilecek büyük bir güçtür. Bu anlayışa dayanan "yeni Türkiye" konsepti, bu sanal düşünce platformunun ana fikrini oluşturmaktadır. Bu düşünce platformunda Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok aydın, özgün fikirlerini paylaşmaktadır.